Zinvol rouwen opstelling

De opstellingenmethode is een manier om de werkelijkheid op zielsniveau te zien. We zijn en blijven altijd verbonden met elkaar. Ook als iemand sterft. Op een gezonde of ongezonde manier.  Een opstelling helpt om de liefde (weer) te laten stromen. 

Het omgaan met het ‘missen’, de lege plek, de totaal andere toekomst, de fysieke leegte,  is een van de moeilijkste levenslessen die je kunt krijgen. Je bent (soms totaal onverwachts) gescheiden van hem of haar. Ook al is de dood niet onverwachts geweest, ook dan heb je te dealen met het gemis. Je mist de verbinding, je mist het oude. Wat NOOIT meer terug komt. Nooit meer. En niet alleen dat, je bent jezelf ook nog eens kwijt.
Wie ben je nu in godsnaam?

Hij/zij is daar waar we allemaal naar toe gaan, dat geloof je ook wel. Maar omgaan met het gemis is een hele klus. Dat doet verrekte pijn.
Dat weet je pas, als je iemand van wie je oprecht veel gehouden hebt, kwijt bent geraakt.

Ik nodig je uit om je gemis, of een ander moeilijk dilemma dat jij tegenkomt in jouw rouw als opening te zien naar een nieuwe verbinding met je overleden dierbare. Overleden dierbaren zijn er nog, en hebben meer invloed op ons dan je je bewust van bent.
En wij ook op hen!

Bij een zinvol rouwen opstelling kom je hier, door dit zelf te ervaren, achter.

 

“Was een bijzondere avond gisteren! Jij hebt in jouw stijl van begeleiden een mooie mix van goed aanvoelen wat nodig, vertragen en een soort aardse daadkracht”.

Belinda

NIEUW! ZINVOL ROUWEN OPSTELLING
De luxe versie

Een opstelling waarin alleen jij álle aandacht krijgt.

Stel je voor, een heel team is er voor jou om je te helpen in jouw rouw.  Maximaal 7 ervaren representanten die zowel de fysieke wereld als de niet-fysieke wereld vertegenwoordigen. Familieleden of vrienden die nog leven staan in de opstelling, maar juist ook ‘de spiritmensen’, de mensen die geen leven meer op aarde hebben, krijgen in deze opstelling een stem om te spreken. 

Zijn er nog onuitgesproken woorden? Wat moet nog gezegd of gedaan worden voordat iedereen; jij én zij, weer verder kunnen stromen in liefde? Wil misschien jouw overleden dierbare er voor jou zijn, maar kun jij het niet zien of voelen?

Bij een zinvol rouwen opstelling staat een heel, speciaal voor jou geselecteerd team klaar om je te helpen weer in verbinding te komen met jouw mooie lieve Zelf en met degene die jou lief is.

We maken met hulp van een opstelling zichtbaar
wat voor het blote oog onzichtbaar is

WAT IS HET VOORDEEL VAN HET MENSELIJKE TEAM?

Bij een opstelling kies je één van de mensen van jouw team uit om iets of iemand te ‘representeren’. Bijvoorbeeld je overleden kind, je lief, je moeder, je zus…
De representant van jouw overleden dierbare, voelt dan aan hoe het met hem of haar is. Dit gebeurt altijd na een ruime voorbereiding waar we ons met z’n allen afstemmen op het grotere collectief en met respect openstaan voor dat wat gezien MAG worden.
Jouw familiebewustzijn wordt uitvergroot. Hoe zijn de relaties tot elkaar? Kan iedereen elkaar in de ware aard zien, of zijn er nog geheimen of onverwerkte gebeurtenissen waar jij en je familie aan vast zitten?

Het team laat aan jou de beweging van jouw familieziel zien. Zij zijn er voor jou! Als getuigen. De kracht van getuigen is haast onbetaalbaar.

De representanten kunnen goed invoelen in de spirituele dimensie. Zodat jij kunt voelen: Wow, dat is echt mijn moeder, of wow, zo deed mijn kind ook.

“Lieve Kitty, ik geloof dat het belangrijkste voor mij is, dat je me gesterkt hebt vooral bij mijn eigen waarneming te blijven. Deze te vertrouwen…. en steeds meer te vertrouwen. Deze ervaring beleef ik als een kracht om vooral mijn eigen weg te gaan en mijn ideeën vorm te geven en tot uitvoering te brengen”.

Petra

Sinds mijn moeder overleden is, is de relatie met haar op een andere manier verder gegroeid. Omdat zij lijfelijk niet meer aanwezig is wordt de relatie met haar natuurlijk voornamelijk door mijzelf bepaald. Toen zij nog leefde werd de relatie soms door bepaalde woorden, kleine irritaties of lichamelijke ongemakken beïnvloed.
Nu zij dood is bestaat de relatie met haar alleen nog op het niveau van de ziel waardoor ik de relatie ervaar als meer diepgaand. Ik ben dankbaar dat zij er is, dat zij mij het leven gegeven heeft, dat zij van mij hield. Ik dank haar hier nu meer voor dan toen zij nog leefde en denk dat zij dit ontvangt en er blij mee is.

 

Ingrid Urlings

DE ZINVOL ROUWEN OPSTELLING IS IETS VOOR JOU ALS…

 • Je zo graag, heel graag, via de menselijke ervaring een verbinding wilt krijgen met je dierbare (dus via je voelen).
 • Je wilt leren hoe je kunt communiceren met je spiritmens.  En wil leren hoe je hem of haar kunt meenemen in je leven.  
 • Je moeite hebt met voelen wat er werkelijk in je binnenste afspeelt.
 • Je het moeilijk vindt om emoties echt toe te laten, je veel in je verstand zit en hierdoor in de negatieve spiraal blijft hangen.
 • Je pijn om het verlies te groot is om in je eentje te dragen.
 • Je het jezelf waard vindt om een team helpers tot je beschikking te stellen die met je mee kunnen voelen. Omdat je weet en voelt: dit kan ik niet alleen. 
 • Je spirituele deel het wel gelooft dat je dierbare nog ‘leeft’, maar je menselijk deel daar heel veel moeite mee heeft en je daardoor in de rouw blijft hangen.

HET IS OOK VOOR JOU ALS..

 • Je het moeilijk vindt om je te uiten, en allerlei verdedigingsmechanismen hebt die dit belemmeren.
 • De pijn om het verlies steeds terugkomt en niet vermindert.
 • Je toen je jong was een groot verlies hebt geleden en dat je nu rouwwerk wilt doen vanuit een volwassen positie.
 • Je vol verwijten bent (naar wie of wat dan ook) en je negatieve, giftige gedachten hebt.
 • Je niet in een grote groep aan jouw rouw wilt werken met allemaal deelnemers die ook met hun rouwwerk zitten.
 • Je het zat bent dat iedereen zegt: ‘je moet het maar accepteren’ en je niet vertellen hoe!
 • Je de overtuiging, ‘het was haar/zijn tijd om te gaan’, zat bent om te horen. Je voelt dat je daar (nog) niet bent.
 • Je (meer) contact wil tmet je gids. Ja, ook dat is mogelijk. Dit helpt je om je trilling te verhogen en jouw rouw op een zinvolle wijze te beleven en vorm te geven.

WAT GAAN WE DOEN?
1) Allereerst, we nemen ALLE TIJD. 

2) We zorgen voor een veilige setting, gegrond en met hulp van opstartoefeningen.
3) Dan ga ik met jou in gesprek. Een gesprek waar ik jouw grootste verlangen met je bespreek. Intuïtief, in respect voor jouw geschiedenis. Jouw gemis, jouw pijn, jouw verlangen om weer verbonden te zijn. Met jezelf. Met je partner, met je kind, je zus.  Een aarde- of een spiritmens. Het gaat om jouw gevoel! Jouw verlangen. (Dit hoef je nu nog niet precies te weten als je dit leest. Het kan wel zijn dat je het al voelt.)
4) Met een open mind starten we dan de zinvol rouwen opstelling. Beelden komen dan in jouw netvlies, jouw gevoel, jouw handen, je buik. Heel je lichaam en geest doet dan mee. Je herkent soms iets. En soms totaal niet. Een opstelling is niet een sprookje, maar een eerlijke, integere manier om jouw binnenste naar buiten te brengen.  De ‘film’ begint te spelen. Jouw zielenfilm. De machteloosheid, het onvermogen, de pijn. De opluchting, de lach, de traan. Het is ontzettend bijzonder wat zich op deze fantastische manier zich kan laten zien.

Een opstelling is niet een sprookje,
maar een eerlijke, integere manier
om jouw binnenste naar buiten te brengen. 

WELKE VRAGEN KAN JE INBRENGEN?

Alle moeilijke thema’s die je tegenkomt in de rouw kunnen tijdens een opstelling vanuit een ruimer perspectief bekeken worden. Omgaan met de dood van een dierbare die heel dicht bij je staat en waar je veel verdriet om hebt is een grote klus.
In lijn komen met je diepere waarheid gaat niet zomaar. En daarom heb ik een team sensitieve representanten geselecteerd die jou gaan helpen. Mijn netwerk wil dolgraag samen met jou groeien in een nieuw bewustzijn waar we leren hoe we onze spiritmensen nog een stem en een plek kunnen geven in ons aardse bestaan. De representanten zijn er voor jou.

Een paar uur alleen voor jouw rouwontwikkeling. Je verdriet, boosheid, angst of depressie is er niet voor niets. Ze hebben een functie. Ze blijven net zo lang hangen, totdat jij jouw diepere waarheid hebt ontvangen. Vanuit je ziel, je spirituele deel. Het is eigenlijk een unieke op jouw gecreëerde workshop waar jij de hoofdpersoon bent. Oftewel een levensechte film waar je jezelf op diepere lagen gaat waarnemen.

OVER DE OPSTELLER KITTY

Nadat ik eerst een gedegen opleiding genoten heb in het systemisch werk, werk ik vanaf 2002 zelf met individuen en groepen met het opstellingenwerk. Ik heb in al die jaren zo’n 1500 opstellingen begeleid. In groepen en individueel.  Ik heb opleidingen familie opstellingen gegeven en heb me gespecialiseerd in familie, trauma- en levensdoelopstellingen. 

Het werken met opstellingen is een reis naar een dieper niveau dat normaal onzichtbaar voor ons is,
maar wel altijd een grote invloed heeft op onszelf,
onze relaties en ons leven als geheel. 
 

Kitty is zeer inspirerend op momenten dat de groep of de opstelling vastloopt. Ze zorgt ervoor dat je bewust omgaat met je eigen houding en aanpak. Ze is er telkens weer in geslaagd om elk van ons en de groep als geheel door moeilijke momenten heen te loodsen.

Annemieke

Geluidsbestand uitleg spirituele opstellingen

Spirituele opstellingen; luister naar dit geluidsbestand. 
Het is wel via soundcloud, als je niet lid bent, moet je je eerst lid maken. Dit is makkelijk. 

“Ik vind het belangrijk dat Kitty veel aandacht besteedt aan het voelen. Zelf voelt ze ook veel omdat ze in haar leven veel doorvoeld heeft” Violet, 55 jaar, deelneemster van een trauma workshop

MIJN ROEP VAN BINNEN; de nieuwe zinvol rouwen opstelling.  
Sinds dat mijn zoon overleden is, is mijn bewustzijn verruimd over het leven na de dood. Op een natuurlijke wijze ben ik me gaan verdiepen in wat dood werkelijk is. ‘Over de doden niets dan goeds’, ‘laat de doden met rust’, ‘zij zijn nu bij God’ en ‘alles is goed met hen’. Deze uitspraken leven nog steeds bij veel mensen, maar niet meer bij mij. Alsof het leven, jouw energie stopt als je overlijdt!? En dat je dan niet meer meedoet in het leven van degene die nog op de aarde rondloopt?

DE SPIRITMENSEN WILLEN OOK GEZIEN WORDEN! Ze communiceren alleen anders, en wij zijn degenen die dit mogen leren in het nieuwe perspectief op rouwen. Je kunt leren hoé je kunt communiceren.
Met angst en boosheid komt er geen verbinding, alleen met liefde en respect is er verbinding mogelijk. En daar, daar help ik je mee!

Je hoeft niet bekend te zijn met de opstellingen methode.
Het gaat altijd om de ervaring en ik neem je stap voor stap mee
op deze reis in je bewustzijn.
Met als doel: wegen vinden om de liefde weer te laten stromen.

Praktisch:

Voor wie? Daar kan ik kort over zijn. Voor jou als je je aangesproken voelt in de tekst. Als jij open staat om een werkelijkheid te ontmoeten die je in je dagbewustzijn niet kunt zien. Als jij ook beschikbaar bent om deze nieuwe zinvol rouwen te laten ontstaan met een open mind. Jij bent dan de persoon waar een heel team klaar voor staat!
Wanneer? Als ik na ons intake gesprek voel dat het wat voor jou is, dan plannen wij samen een datum en ik zorg dat er een goed team bij is (maximaal 7 personen).
Hoe lang duurt het? We nemen ruim de tijd om de opstellingen voor te bereiden, te doen, en af te sluiten. Een middag of een avond. Van 14.00uur-17.00uur of van 19.00uur tot 22.00uur.
Wat is je investering?
Je investering in jezelf is 595 euro (inclusief btw).
Iemand meenemen? Als je iemand wil meenemen die je vertrouwt (je partner of een goeie vriendin) dan mag dat zeker! Graag zelfs. Want dan kun je het na de opstelling er nog samen over hebben.
Een voorwaarde is wel dat jij je echt veilig voelt om alles te zeggen en te delen. Laat de ander wel rijden als je daarna weer terug naar huis gaat. (Mensen van over het hele land volgen retraites en opstellingen bij mij.)
Bonus 1: Je mag overnachten in ons gastenverblijf, het Catharinahof 2.  Er kunnen daar 2 personen overnachten. Nog even lekker relaxen en alles laten zakken en de ochtend erna een lekker ontbijt (als je wilt koolhydraat arm). Deze overnachting is een bonus! Je mag er gebruik van maken, het hoeft niet.
De dag na de opstelling hebben we nog een nagesprek. Als je hier overnacht dan is het na jouw ontbijt, en anders bellen we diezelfde ochtend. 
Bonus 2: twee weken na de opstelling bellen we nog om te kijken hoe het er mee gaat. En als je nog vragen hebt, dan bespreken we die. 
Hoe aanmelden?
Bel me gewoon op! 
T. 0475 210463. Dan kunnen we samen bespreken om een zinvol rouwen opstelling voor jou een fantastische volgende stap kan zijn in je rouwwerk. Of niet..

Tijdens de opstelling voelde ik de ruimte om er helemaal te mogen zijn. Dit is voor mij echt een basisvoorwaarde om ergens aan mee te doen. Vooral de totale aanwezigheid van Kitty als begeleider in de opstellingen, waarbij ze echt bij ons was en waardoor bij mij ‘het echte werk’ kon gebeuren. Ik voelde haar warmte die nodig is bij dit bijzondere werk om kwetsbaar te kunnen en mogen zijn.

Truus

Je voelde ook de gezamelijkheid van de aanwezigen. En dat niet alleen beperkt tot de mensen die in de ruimte waren. Dat gevoel was er ook doorgaans bij de hele opstelling. Begeleidster Kitty was ‘n ervaring op zich: ze droeg de dag… “omarmend”, koesterend, helpend in het verkrijgen van inzichten. “Verdwalen” kon niet want zij was degene die richting bood.”

Ans

TWIJFEL JE?
Voel je je aangesproken om deze unieke zinvol rouwen opstelling te doen? Dat snap ik, het is misschien totaal nieuw voor jou als je nog niet bekend bent met het opstellingen werk en je niet weet hoe het resultaat zal zijn. Of je het überhaupt wel kan, in zo’n groep vreemden die jou willen helpen. Al die ogen op je gericht. Misschien ben je bang dat je geblokkeerd wordt en helemaal niets mee krijgt van de hele opstelling en dat je dan al je geld kwijt bent.

Misschien helpt jou dit: Ik ben ook iemand die haar hele leven ergens ‘naar toe getrokken’ wordt en toch de twijfel voelt. Wat helpt mij altijd en is de snelste manier? Ik ga bellen met de begeleider of organisator! Omdat ik meer informatie wil. Logisch toch! Je gaat je hele hebben en houwe toch niet aan een wildvreemde toevertrouwen?
En wat er dan gebeurt is dat die persoon bepaalde zinnen zegt die mijn gevoel raken. Haar of zijn trilling resoneert met iets in mij.  Dat is wat ik wil, voel ik dan. Er is een lijntje ontstaan en dat kan ik voelen. En dan volg ik, want mijn grote les in mijn leven is het volgen van mijn intuïtie. Om de hulp van de niet-fysieke wereld serieus te nemen. En als ik belde en ik kreeg geen verbinding met die persoon? Ik hoorde alleen hem of haar praten en praten, en er resoneerde niets, en ik ging innerlijk al een stukje achteruit? Dan zei ik: “Dank je wel voor het gesprek, maar ik voel dat het toch niets voor me is. ” Waar je in de eerste plaats voor kiest, bij deze zinvol rouwen opstelling is voor mij: de begeleider. We gaan samen werken op een heel diep niveau, jij, je overleden dierbare (en vaak andere spirits), je gezin, en familie. Samen met de representanten en ik. 

Ik zou juist de opstellingen bij Kitty aanraden omdat er heel respectvol met jouw vraag en je kwetsbaarheid omgegaan wordt. Samen met de groep mag jouw verhaal vorm krijgen, juist dit samen delen met de groep geeft steun en draagkracht.”

Linda

Als ik niet opneem, dan bel ik je zo snel mogelijk terug. En we kiezen dan een passend tijdstip uit waar we ongestoord een gesprek kunnen hebben. Alles natuurlijk geheel gratis en vrijblijvend!

Ontvang inspirerende, liefdevolle blogs en tips die je helpen bij het zinvol rouwen.

Je bent succesvol ingeschreven.